STRATA - investicijų valdymo, verslo strategijų formavimo bendrovė.Mes siekiame būti geriausi privataus rizikos kapitalo fondų valdytojai ir strateginio verslo vystytojai.

STRATA siekia dirbti partnerystės principais, aplink save burti bendraminčių tinklą, kurie palaipsniui tampa bendro intereso verslo krypčių vystytojais.
Investavimas į novatoriškas idėjas ir privataus kapitalo fondai. VERSLO ANGELŲ FONDAS I
Strata aktyviai dalyvauja naujo perspektyvaus verslo vystyme nuo geros idėjos įgyvendinimo iki segmento lyderio išvystymo, investuodama įgytą patirtį, žinias bei finansinius resursus

Strateginis verslo vystymas, įmonių pirkimai/pardavimai, finansavimo pritraukimas, personalo sprendimai
UAB Strata
A.Goštauto 40ª
LT-01112
Vilnius, Lietuva
Tel.: 370 5 249 7077
Faksas: 370 5 249 7078
El. paštas: info@strata.lt